sudi tinggalkan jejak anda disini sebelum menjelejah blog Mun yang tidak seberapa ini. Ucapan terima kasih kepada yang sokong mun dalam Sejuta Impian :)
website-hit-counters.com
Provided by website-hit-counters.com site.
Syarat Penyertaan :
  • Warganegara Malaysia yang berumur 17-21 tahun.
  • Pemohon mestilah pernah menghasilkan karya kreatif (puisi, cerpen atau novel) dan karya tersebut pernah disiarkan dalam mana-mana media penerbitan.
  • Bagi pemohon yang karyanya belum pernah disiarkan tetapi pernah menyertai  mana-mana peraduan / sayembara / pertandingan dalam bidang penulisan karya kreatif di peringkat sekolah / kebangsaan / antarabangsa juga boleh memohon menyertai MPR.
  • Setiap permohonan hendaklah disertakan salinan karya yang pernah disiarkan atau yang pernah dimenangi kepada pihak penganjur MPR
  • Bayaran penyertaan sebanyak RM50.00 dikenakan kepada pemohon yang terpilih mengikuti program ini.
 Untuk mendapatkan keterangan lanjut, sila hubungi :

 Urus Setia
 Minggu Penulis Remaja (MPR) 2011,
 Bahagian  Pengembangan
 Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja,
 Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastera,
 Aras 22, Menara DBP,
 Jalan Dewan Bahasa,
 50640 KUALA LUMPUR.
 (u.p. : Zeti Aktar Jaffar)

No. Telefon    : 03-2148 2704
No. Faksimile : 03-2144 7269
E-mel              : zeti@dbp.gov.my
Laman Web    : http://www.dbp.gov.my/

Tarikh Tutup Penyertaan :
Borang permohonan hendaklah sampai kepada urus setia pada atau sebelum 6 Mei 2011.

0 bicara kawan2 yang Mun sayang: